Wartościowe życie

….A przecież w życiu chodzi o to, by żyć. Wieść wartościowe życie.
To nie jest takie proste realizować wartości dzień po dniu, przełożyć je na czyny i działać zgodnie z nimi.
Ale trzeba próbować, dzień w dzień dokonywać wyborów.
Minimalizm to jedno z narzędzi do prowadzenia życia zgodnie z wartościami. Minimalizm to oczyszczenie życia z tego, co  nieważne i skupienie się na tym, co istotne.